"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

„PROWadzimy na starcie” - materiał filmowy o LGD województwa podkarpackiego

Odsłony: 529

Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" wzięła udział w nagraniach realizowanych przez TVP Rzeszów na potrzeby filmu promującego pt. „PROWadzimy na starcie”, przedstawiającego działalność i aktywność lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zapraszamy do obejrzenia materiału -PROWadzimy na starcie!: 20.12.2019, link: https://rzeszow.tvp.pl/45881551/20122019

LGD Prowadzimy na stracie

Szkolenie dla Organów LGD "LIWOCZ"

Odsłony: 1139

W dniu 28 listopada 2019 r. przeprowadzono szkolenia dla Organów LGD "LIWOCZ", tj. członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Program szkolenia obejmował:

- Omówienie stanu realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lat 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ"

- Omówienie Procedury ogłaszania, oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

- Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji (w związku z planowaną oceną wniosków w ramach przeprowadzonych naborów na operacje w zakresie podejmowania i rozwoju dzialalności gospodarczej)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 09.12.2019 r.

Odsłony: 1028

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 09.12.2019 r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

W/w procedura dotyczy naboru wniosków nr 2/2019, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 02.12.2019 r.

Odsłony: 1141

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 02.12.2019 r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

W/w procedura dotyczy naboru wniosków nr 1/2019, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.