"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt "Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe"

Odsłony: 1874

Projekt jest realizowany przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Staszica 7, 38-200 Jasło , w partnerstwie z "INNOVO" Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło.

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 28.02.2022 r.

W ramach projektu „Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” Uczestnik projektu skorzysta z Usług Rozwojowych tj. kursów/szkoleń zawodowych/studiów podyplomowych (z wyłączeniem kursów językowych i TIK).

Projekt skierowany jest do osób, które min.:

- mają ukończone 18 lat,

- mają miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie na terenie subregionu "SK" w powiatach: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski (woj. Podkarpackie), lub spoza subregionu „ SK”, o ile będą one realizowały wybraną do dofinansowania Usługę Rozwojową na terenie objętym projektem oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego,

- nie są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Kryteria premiujące będą przyznawane następującym grupom osób:

- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby niepełnosprawne

- osoby niepracujące(bierna zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne)

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu są dostępne na stronie: http://www.pakd.pl/tskw

Kategoria: