"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Przypomnienie o obowiązku opłacenia składki członkowskiej

Odsłony: 1201
W oparciu o § 8 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, przypominamy członkom stowarzyszenia o obowiązku opłacenia składki członkowskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr 5 z dnia 5 stycznia 2009 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, wysokość składki członkowskiej wynosi:
- 12 zł. za cały rok dla sektora społecznego (osoby fizyczne, stowarzyszenia),
- 24 zł. za cały rok dla sektora gospodarczego (firmy, przedsiębiorcy).
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Stowarzyszenia, nr: 73 8626 0002 2001 0009 2395 0001  Bank Spółdzielczy w Kołaczycach.
Kategoria: