"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Dodatkowe środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości obszaru LGD "LIWOCZ"

Odsłony: 3744

Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ” otrzymała dodatkowe środki finansowe na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016 – 2022, w wysokości 690 000,00 zł. Jest to forma premii za dotychczasową właściwą i efektywną realizację działań założonych w LSR 2016-2022, zgodnie z warunkami określonymi w tzw. umowie ramowej.

Środki te zostaną przeznaczone na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i powstaniem nowych miejsc pracy na obszarze LGD „LIWOCZ”.

Nabory wniosków dla osób, które zechcą otworzyć własną działalność gospodarczą oraz dla firm, które chciałyby rozwinąć swoją działalność gospodarczą planowane są już jesienią bieżącego roku.

 

27.06.2019

Kategoria: