"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Szkolenie dla Organów LGD "LIWOCZ"

Odsłony: 2927

W dniu 28 listopada 2019 r. przeprowadzono szkolenia dla Organów LGD "LIWOCZ", tj. członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Program szkolenia obejmował:

- Omówienie stanu realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lat 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ"

- Omówienie Procedury ogłaszania, oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

- Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji (w związku z planowaną oceną wniosków w ramach przeprowadzonych naborów na operacje w zakresie podejmowania i rozwoju dzialalności gospodarczej)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Kategoria: