"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wsparcie finansowe dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Odsłony: 241

W związku z planowanym naborem wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (II półrocze 2020 r.), zapraszamy do zapoznania się
z poniższą informacją dotycząca warunków i zasad ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie firmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Kategoria: