"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Ankieta monitorująca

Ankieta minitorująca realizacje operacji przez Beneficjentów

Odsłony: 2919

Zgodnie z umowami o dofinansowanie zawartymi z Zarządem Województwa Podkarpackiego, Beneficjenci pomocy zrealizowanych operacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" zobowiązani są do przekazania Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

W tym celu LGD "LIWOCZ" udostępnia ANKIETĘ MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 STOWARZYSZENIA LGD „LIWOCZ” wraz z informacją pomocniczą do jej wypełnienia.