"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zakończenie realizacji projektu pn. "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą"

Odsłony: 1818

W sierpniu bieżącego roku LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ” zakończyła realizację operacji własnej pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach projektu łącznie 10 osób - mieszkańców obszaru LGD „LIWOCZ”, nabyło nowe umiejętności i kwalifikacje w zawodach:
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny księgowy
- Kierowca samochodu ciężarowego (Prawo jazdy kat C, C+E z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną do przewozu rzeczy)

Uczestnicy szkoleń i kursów otrzymali również wsparcie dodatkowe w postaci:
- ubezpieczenia od NNW,
- zwrotu kosztów dojazdu,
- bufetu szkoleniowego

Udział w projekcie był bezpłatny.

Logo LGD PROW

Wyniki rekrutacji do projektu "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą"

Odsłony: 2265

Z dniem 04.03.2019 r. LGD "LIWOCZ" zakończyła przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą".

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowe na poszczególne szkolenia, tj.:

- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny Księgowy

- Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do przewozu rzeczy

Zapytanie cenowe

Odsłony: 2872

W związku z planowana realizacją szkolenia "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC" dla uczestnika projektu pn. "Nowe umiejetności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą" zapraszamy do składania ofert. 

Zapytanie i formularz ofertowy do pobrania.

Rekrutacja do projektu "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą" realizowanego przez LGD LIWOCZ

Odsłony: 2995

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że z dniem 21.01.2019 r. rozpocznie rekrutację do projektu pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe – twoją szansą”.
W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe:
- Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną do przewozu rzeczy
- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny księgowy
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno.
Szczególnie preferowane są osoby spełniające kryteria grupy defaworyzowanej, tj.:
- bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,
- niepełnosprawne,
- w wieku 18-25 lat,
- w wieku 45+
Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:
- zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze LGD „LIWOCZ” pod adresem 38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS Brzyska).
Uczestnicy szkoleń otrzymają również wsparcie dodatkowe w postaci:
- ubezpieczenia od NNW,
- zwrot kosztów dojazdu,
- bufet szkoleniowy.
Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 21.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w Biurze LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (13) 44 103 38.

 

Informacja o projekcie LGD LIWOCZ

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Formularz zgłoszeniowy do pobrania: