"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe-twoją szansą - II edycja

Zakończenie realizacji projektu pn. "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą - II edycja"

Odsłony: 1405

W lutym bieżącego roku LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ” zakończyła realizację operacji własnej pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą – II edycja” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach projektu łącznie 10 osób - mieszkańców obszaru LGD „LIWOCZ”, nabyło nowe umiejętności i kwalifikacje w zawodach:
- Kierowca samochodu ciężarowego (Prawo jazdy kat C z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną do przewozu rzeczy),
- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny księgowy.

Uczestnicy szkoleń i kursów otrzymali również wsparcie dodatkowe w postaci:
- ubezpieczenia od NNW,
- zwrotu kosztów dojazdu,
- bufetu szkoleniowego.

Udział w projekcie był bezpłatny.

Logo LGD PROW

Wyniki rekrutacji na szkolenie "Specjalista ds. rachunkowości - Samodzielny księgowy"

Odsłony: 2127

Z dniem 30.09.2019 r. LGD "LIWOCZ" zakończyła przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych na kurs "Specjalista ds. rachunkowości - Samodzielny księgowy" w ramach projektu pt. "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą - II edycja".

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie: "Specjalista ds. rachunkowości - Samodzielny księgowy"

LP NR ZGŁOSZENIA SUMA PUNKTÓW
1 6/2019/IIed 4
2 14/2019/IIed 3
3 17/2019/IIed 2

 

Lista rezerwowa na szkolenie: "Specjalista ds. rachunkowości - Samodzielny księgowy"

LP NR ZGŁOSZENIA SUMA PUNKTÓW
1 18/2019/IIed 2
2 19/2019/IIed 2

Rekrutacja na kurs "Specjalista ds. rachunkowości - Samodzielny księgowy" przedłużona do 30.09.2019 r.

Odsłony: 2119

Informujemy, że osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnym kursie zawodowym "Specjalista ds. rachunkowości - Samodzielny księgowy" mogą składać Formularze zgłoszeniowe w biurze LGD "LIWOCZ" do dnia 30.09.2019 r. (włącznie).

Szczegółowe informacji pod numerem tel. 13 44 103 38.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin do pobrania: http://www.lgdliwocz.pl/index.php/dzialania/projekt-nowe-umiejetnosci-i-kwalifikacje-zawodowe-twoja-szansa-ii-edycja/508-rekrutacja-do-projektu-nowe-umiejetnosci-i-kwalifikacje-zawodowe-twoja-szansa-ii-edycja

 

 

 

Wyniki rekrutacji na szkolenie "Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do przewozu rzeczy"

Odsłony: 1965

Z dniem 23.09.2019 r. LGD "LIWOCZ" zakończyła przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych na kurs "Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do przewozu rzeczy" w ramach projektu pt. "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą - II edycja".

Informujemy jednocześnie, że nabór na szkolenie "Specjalista ds. rachunkowości - Samodzielny księgowy" został przedłużony.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do przewozu rzeczy":

LP NR ZGŁOSZENIA SUMA PUNKTÓW
1 16/2019/IIed 5
2 3/2019/IIed 4
3 4/2019/IIed 4
4 5/2019/IIed 4
5 10/2019/IIed 4
6 9/2019/IIed 3
7 1/2019/IIed 2

 

Lista rezerwowa na szkolenie "Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do przewozu rzeczy":

LP NR ZGŁOSZENIA SUMA PUNKTÓW
1 7/2019/IIed 1
2 8/2019/IIed 1
3 11/2019/IIed 1
4 12/2019/IIed 1
5 13/2019/IIed 1
6 15/2019/IIed 1
7 2/2019/IIed 0

 

 

Rekrutacja do projektu "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe-twoją szansą - II edycja

Odsłony: 2930

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że z dniem 09.09.2019 r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe-twoją szansą – II edycja”.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe:

- Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną do przewozu rzeczy

- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny księgowy

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno.

Szczególnie preferowane są osoby spełniające kryteria grupy defaworyzowanej, tj.:

- bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,

- niepełnosprawne,

- w wieku 18-25 lat,

- w wieku 45+

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:

- zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

- wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze LGD „LIWOCZ” pod adresem 38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS Brzyska).

Uczestnicy szkoleń otrzymają również wsparcie dodatkowe w postaci:

- ubezpieczenia od NNW,

- zwrot kosztów dojazdu,

- bufet szkoleniowy.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy od 09.09.2019 r. do 23.09.2019 r. w godz. od 800 do 1500

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl (do pobrania poniżej) oraz w Biurze LGD.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (13) 44 103 38

Plakat bezpłatne szkolenia

Formularz zgłoszeniowy i regulamin do pobrania: