Rekrutacja do projektu "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą" realizowanego przez LGD LIWOCZ

Odsłony: 717

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że z dniem 21.01.2019 r. rozpocznie rekrutację do projektu pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe – twoją szansą”.
W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe:
- Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną do przewozu rzeczy
- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny księgowy
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno.
Szczególnie preferowane są osoby spełniające kryteria grupy defaworyzowanej, tj.:
- bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,
- niepełnosprawne,
- w wieku 18-25 lat,
- w wieku 45+
Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:
- zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze LGD „LIWOCZ” pod adresem 38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS Brzyska).
Uczestnicy szkoleń otrzymają również wsparcie dodatkowe w postaci:
- ubezpieczenia od NNW,
- zwrot kosztów dojazdu,
- bufet szkoleniowy.
Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 21.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w Biurze LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (13) 44 103 38.

 

Informacja o projekcie LGD LIWOCZ

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Formularz zgłoszeniowy do pobrania: