"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt pt.”Kierunek na przedsiębiorczość”

Odsłony: 8237

ulotkaMasz pomysł na firmę?  
Wystąp o 45 000 zł wsparcia finansowego! 

Innovo Innowacje w Biznesie sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „LIWOCZ” zaprasza do wzięcia udziału w realizowanym przez siebie projekcie, w ramach którego uczestnicy mogą otrzymać 45 000 zł. bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach projektu osoba starająca się o dotację otrzymuje pełną opiekę oraz niezbędne wsparcie informacyjne, szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne dla firmy. Zapraszamy szczególnie kobiety, zapewniamy pełne wsparcie i opiekę.

 

 

 

ulotka1Elementy dotacji:
1. Dotacja inwestycyjna – 24 000 zł
2. Wsparcie pomostowe – 21 000 zł (wypłacane miesięcznie, przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości 1 750 zł / m-c, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy).

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie: www.innovo.edu.pl oraz tel. 13 440 50 80,  kom.: 663 122 330.

Dodatkowe korzyści z udziału w projekcie:

  • zapewnienie sobie stabilizacji finansowej
  • zdobycie wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej
  • zwiększenie aktywności zawodowej
  • zwiększenie wiary we własne możliwości i pewności siebie! 

Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne:

  • w wieku powyżej 29 roku życia
  • kobiety – bezrobotne, nieprowadzące w ostatnich 12 miesiącach działalności gospodarczej
  • mężczyźni – bezrobotni długotrwale, nieprowadzący w ostatnich 24 miesiącach działalności gospodarczej
  • zamieszkujący obszar: powiat jasielski, powiat krośnieński, m. Krosno. 

Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy:

  • rodziców / opiekunów prawnych, posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat
  • rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha. 

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskie, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty rekrutacyjne można otrzymać i składać w następujących miejscach:
Biuro projektu: Innovo Sp. z o.o.; ul. 3 Maja 13; 38-200 Jasło.
Kontakt: tel.: 13 440 50 80, tel. kom.: 663 122 330, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro rekrutacyjne w Krośnie: Kancelaria Księgowa Hirundo; ul. Podkarpacka 26 (skrzyżowanie ulic Tysiąclecia i Pokarpackiej); 38-400 Krosno, I piętro, p. 1.01.
Kontakt: tel. kom.: 722 197 933. 

Informacja o projekcie:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego; Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2016 roku do 30.06.2018 roku.

Wartość projektu ogółem wynosi: 4 805 332,50 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 4 667 065,75 zł,

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia przez doporowadzenie do powstania min. 85 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia do 30.06.2018r.

EFEKTY:
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 86

Liczba osób, które nabyły wiedzę i umiejętności na temat prowadzenia działalności gospodarczej – 95

Liczba osób, które prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy - 86

Liczba osób prowadzących nowe przedsiębiorstwa, które uzyskały wiedzę i umiejętności z zakresu

utrzymania i rozwoju działalność gospodarczą - 86

Logo RPO WP

 

 

Kategoria: