"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Informacje o projekcie "Moja przygoda z teatrem" - prezentacja multimedialna

Odsłony: 2567

Informacje o zrealizowanym projekcie pt. "Moja przygoda z teatrem", m.in. zdjęcia z wyjazdów do teatru, wystawionych przedstawień, prac inspirowanych teatrem, zostały zebrane w formie prezentacji multimedialnej wykonanej przez dzieci - uczestników projektu.

Zapraszamy do zapoznania się przygotowaną prezentacją.