"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekty grantowe

Projekt pn. Wspieramy działania promujące ekologię, przeciwdziałanie zmianom klimatu i OZE na obszarze LGD "LIWOCZ"

W dniu 29.09.2020 r. Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację projektu grantowego pn. Wspieramy działania promujące ekologię, przeciwdziałanie zmianom klimatu i OZE na obszarze LGD "LIWOCZ".
Projekt obejmuje realizacje 5 zadań na obszarze gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa i Pilzno. Zadania te polegają na organizacji pikników o tematyce ekologicznej.

OZE

Projekt pn. Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD "LIWOCZ"

W dniu 11.09.2019 r. Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację projektu grantowego pn. Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD "LIWOCZ".

Projekt obejmuje realizacje 5 zadań na obszarze gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa i Pilzno. Zadania te polegają na budowie placów zabaw, siłowni plenerowej i altany rekreacyjnej oraz mają na celu zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu na obszarze LGD „LIWOCZ” poprzez budowę 5 obiektów małej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej do końca 2020 roku.

Infrastruktura

Projekt pn. Doceniamy i chronimy lokalną kulturę i dziedzictwo obszaru LGD "LIWOCZ"

W dniu 10.09.2018 r. Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizacje projektu grantowego pn. Doceniamy i chronimy lokalną kulturę i dziedzictwo obszaru LGD "LIWOCZ".

Projekt obejmuje realizacje 8 zadań na obszarze gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa i Pilzno. W ramach zadań dla zachowania dziedzictwa lokalnego zostaną zakupione stroje ludowe, instrumenty muzyczne, mundury galowe oraz utworzona zostanie izba pamięci.

Doceniamy i chronimy

 

Projekt pn. Wspieramy działania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi na obszarze LGD "LIWOCZ"

W dniu 18.10.2018 r. Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizacje projektu grantowego pn. Wspieramy działania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi na obszarze LGD "LIWOCZ".

Projekt obejmuje realizacje 6 zadań na obszarze gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa i Pilzno. Zadania te polegają na organizacji imprez, spotkań i wyjazdów mających na celu integrację społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi.

NIEPEŁNOSPRAWNI