"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekty grantowe

Projekt pn. Doceniamy i chronimy lokalną kulturę i dziedzictwo obszaru LGD "LIWOCZ"

W dniu 10.09.2018 r. Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizacje projektu grantowego pn. Doceniamy i chronimy lokalną kulturę i dziedzictwo obszaru LGD "LIWOCZ".

Projekt obejmuje realizacje 8 zadań na obszarze gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa i Pilzno. W ramach zadań dla zachowania dziedzictwa lokalnego zostaną zakupione stroje ludowe, instrumenty muzyczne, mundury galowe oraz utworzona zostanie izba pamięci.

Doceniamy i chronimy

 

Kategoria: