"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekty grantowe

Projekt pn. Wspieramy działania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi na obszarze LGD "LIWOCZ"

W dniu 18.10.2018 r. Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizacje projektu grantowego pn. Wspieramy działania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi na obszarze LGD "LIWOCZ".

Projekt obejmuje realizacje 6 zadań na obszarze gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa i Pilzno. Zadania te polegają na organizacji imprez, spotkań i wyjazdów mających na celu integrację społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi.

NIEPEŁNOSPRAWNI

Kategoria: