"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekty grantowe

Projekt pn. Wspieramy działania promujące ekologię, przeciwdziałanie zmianom klimatu i OZE na obszarze LGD "LIWOCZ"

W dniu 29.09.2020 r. Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację projektu grantowego pn. Wspieramy działania promujące ekologię, przeciwdziałanie zmianom klimatu i OZE na obszarze LGD "LIWOCZ".
Projekt obejmuje realizacje 5 zadań na obszarze gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa i Pilzno. Zadania te polegają na organizacji pikników o tematyce ekologicznej.

OZE

Kategoria: