"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Konkurs kulinarny "Świąteczne smaki"

Dwanaście kół gospodyń wiejskich wzięło udział w organizowanym przez LGD „Liwocz" konkursie kulinarnym „Świąteczne smaki", który odbył się w remizie OSP w Skołyszynie.
Umiejętności uczestników konkursu oceniało jury, które pracowało pod przewodnictwem Ewy Gołębiowskiej; w skład komisji konkursowej weszli również: Paweł Szot, Wiesław Reczek, Krzysztof Ryba, Adam Pawlik . Pierwsze miejsce zdobyły panie z koła gospodyń w Brzostku, II miejsce KGW ze Skołyszyna, III miejsce KGW z Kłodawy. Wszystkie koła zostały wyróżnione, gdyż poziom konkursu był wysoki i każde z prezentowanych dań mogłoby być prawdziwą ozdobą każdego stołu.
Poza rywalizacją kulinarną konkurs miał także i inne cele, wśród których jednym z ważniejszych jest podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, poprzez przygotowanie potraw wielkanocnych charakterystycznych dla obszaru działania LGD „Liwocz".
Uczestnicy konkursu – koła gospodyń z terenu pięciu gmin wchodzących w skład LGD „Liwocz"- otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie LGD „Liwocz" w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

Kategoria: