"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Rada

II posiedzenie Rady Stowarzyszenia 2.09.2014 r.- zaproszenie

Odsłony: 2359

Informujemy, że w dniu 2 września 2014 roku (wtorek) o godzinie 17:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A odbędzie się II posiedzenie rady w celu przeprowadzenia procedury wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" dotyczące działań:
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- Odnowa i rozwój wsi
Poniżej przedstawiamy projekty uchwał wraz z załącznikami jakie będą podejmowane na posiedzeniu.

porządek obrad

projekty uchwał

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dniu 19.08.2014 roku.

Odsłony: 2427

Informujemy, że w dniu 19.08.2014 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A odbędzie się Posiedzenie Rady, w celu przeprowadzenia procedury wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ"; dotyczące działania Odnowa i rozwój wsi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Do pobrania:

Porządek obrad

Projekty uchwał (format rar.)

I Posiedzenie Rady - 11.04.2014 r.

Odsłony: 2565

W dniu 11 kwietnia 2014 roku w Brzyskach odbyła się ocena złożonych wniosków w ramach działania Małe Projekty. Ponieważ był to ostatni nabór wniosków w ramach tego działania wnioski będą wybierane do limitu 120 %.

Poniżej znajduje się lista z oceny Rady

Małe projekty

Lista wniosków mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na nabór, czyli 684 633,94 zł (100%).

Do oceny Rady można wnieść protest.

Procedura odwoławcza

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku

II Posiedzenie Rady 30.04.2014 r. - zaproszenie

Odsłony: 2637

Informujemy, że 30 kwietnia 2014 r. o godz. 16:00 w budynku GOPS odbędzie się II posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" dotyczące wyboru operacji do dofinansowania w ramach działania:
- Małe Projekty
Poniżej projekty podejmowanych uchwał.

uchwała wybranie do dofinansowania 
uchwała listy operacji wybranych do dofinansowania 
zał nr 1 do uchwały listy operacji wybranych do dofinansowania

Proponowany porządek Posiedzenia

I Posiedzenie Rady 11.04.2014 r. - zaproszenie

Odsłony: 2843

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2014 roku (piątek) o godzinie 15:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A odbędzie się I posiedzenie rady w celu przeprowadzenia procedury wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" dotyczących działania Małe Projekty.
Poniżej przedstawiamy projekty uchwał wraz z załącznikami jakie będą podejmowane na posiedzeniu.

Do pobrania:

- porządek obrad

- projekty uchwał