"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Monitoring i ewaluacja LSR

Monitoring i ewaluacja wewnętrzna LSR_za 2020 r.

Odsłony: 960

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, prezentujemy Państwu materiały i dane dotyczące m.in.: realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowania LGD i biura (działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD), oraz sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne.

W oparciu o przedstawione materiały i dane zachęcamy do przeanalizowania i zastanowienia się nad następującymi pytaniami:

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
(Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?;
Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?;
Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?)

2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
(W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?;
Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?;
Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?)

3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
(Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?;
Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?;
Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?)

4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
(Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?;
Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?)

5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
(Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?;
Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?)

6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
(Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?)

7. Jaka jest skuteczność działania biura (działań animacyjnych, informacyjno – promocyjnych, doradczych)?

8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W bieżącym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, warsztat refleksyjny nie będzie relizowany w formie stacjonarnej, dlatego zachęcamy do przekazywania wszelkich uwag i sugestii dotyczących realizacji LSR na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23.02.2021 r.