"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Monitoring i ewaluacja LSR

LGD zrealizowała warsztat refleksyjny_22 luty 2022 r.

Odsłony: 499

W dniu 22.02.2022 r. w Brzyskach odbył się Warsztat Refleksyjny w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wspólnym zadaniem uczestników warsztatu było zastanowienie się i przeanalizowanie procesu wdrażania Lokalnej Strartegii Rozwoju LGD "LIWOCZ", osiągniętych efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak by lepiej zrozumieć wypracowane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować,
w jakim stopniu zbliżają się one do założonych celów.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie, aktywny udział oraz cenne uwagi. Na pewno zostaną one wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

WR2022