"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Archiwalne nabory wniosków

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 2/2018/G

Odsłony: 2195

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 04.04.2018 r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G o powierzenie grantów na wsparcie inicjatyw służacych zachowaniu dziedzictwa lokalnego.
Protokół z posiedzenia oraz listy wniosków w załączeniu.

Kategoria: