"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Archiwalne nabory wniosków

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 3/2018/G

Odsłony: 1557

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 23.04.2018 r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania o powierzenie grantów w ramach naboru nr 3/2018/G w zakresie integracji społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi.

Na posiedzeniu zaopiniowano również zmiany do umowy Beneficjenta realizujacego operację wybraną do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016.
Protokół z posiedzenia oraz listy wniosków w załączeniu.

Kategoria: