"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacje własne

Wyniki oceny i wyboru operacji własnej LGD LIWOCZ (1/2019/OW) oraz opiniowania zmian umowy

Odsłony: 2242

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 20.05.2019 r. dokonano oceny i wyboru do dofinansowania operacji własnej LGD pt. "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą - II edycja", o zakresie tematycznym "Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych" oraz opiniowania zmian umowy.

Operacja LGD realizowana jest w trybie operacji własnej ponieważ żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej do realizacji operacji własnej (nr 1/2019/OW) na stronie www.lgdliwocz.pl, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Protokół z posiedzenia oraz lista operacji wybranych do dofinansowania w załączeniu.

Operacja własna LGD (1/2019/OW) – brak zgłoszeń

Odsłony: 2072

W związku z umieszczeniem w dniu 1 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”  informacji  nr 1/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: 2.1.2 Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2019/OW

Odsłony: 2322

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ”, jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.lgdliwocz.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeśli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat planowanej operacji własnej można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”, 38-212 Brzyska 11A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, tel. 13 441 03 38, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią informacji - w załączniku.