"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacje własne

Operacja własna LGD – brak zgłoszeń

Odsłony: 592

W związku z umieszczeniem w dniu 9 lipca 2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”  informacji  nr 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: 2.1.2 Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji.

Kategoria: