"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki ponownej oceny operacji (autokontroli) w ramach naboru nr 1/2021 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Odsłony: 478

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków w wyniku autokontroli w ramach naboru nr 1/2021 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, trwającego od 07 do 22 grudnia 2021 r., w związku ze złożonymi protestami przez Wnioskodawców.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" do pobrania poniżej:

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 16.02.2022 r.

Odsłony: 659

Na podstawie § 12 pkt. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 16.02.2022 r. (środa) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia weryfikacji wyników dokonanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” oceny projektów.
Posiedzenie Rady LGD dotyczy rozpatrzenia protestów w zakresie naboru nr 1/2021 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 21.01.2022 r.

Odsłony: 622

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 21.01.2022 r. (piątek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
W/w procedura dotyczy naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłoszenie nr 1/2021 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2021

Odsłony: 526

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 21.01.2022 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2021 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Lista operacji zgodnych z LSR, wybranych do dofinansowania oraz protokół z oceny i wyboru operacji do pobrania poniżej: