"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki ponownej oceny operacji (autokontroli) w ramach naboru nr 1/2021 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Odsłony: 259

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków w wyniku autokontroli w ramach naboru nr 1/2021 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, trwającego od 07 do 22 grudnia 2021 r., w związku ze złożonymi protestami przez Wnioskodawców.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" do pobrania poniżej:

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 16.02.2022 r.

Odsłony: 422

Na podstawie § 12 pkt. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 16.02.2022 r. (środa) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia weryfikacji wyników dokonanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” oceny projektów.
Posiedzenie Rady LGD dotyczy rozpatrzenia protestów w zakresie naboru nr 1/2021 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 21.01.2022 r.

Odsłony: 404

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 21.01.2022 r. (piątek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
W/w procedura dotyczy naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłoszenie nr 1/2021 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2021

Odsłony: 309

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 21.01.2022 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2021 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Lista operacji zgodnych z LSR, wybranych do dofinansowania oraz protokół z oceny i wyboru operacji do pobrania poniżej:

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

Odsłony: 880

Ogłoszenie nr 1/2021 z dnia 22.11.2021 r.

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
działająca na terenie gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno,

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 07.12.2021 r. do 22.12.2021 r. do godziny 16.00.

Pełna treść ogłoszenia wzraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1_2021.pdf)OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1_2021.pdf536 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe.pdf)Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe.pdf472 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru.pdf)Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru.pdf1255 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Oświadczenie o nie wykonywaniu dzialalności gospodarczej.pdf)Załącznik nr 3 Oświadczenie o nie wykonywaniu dzialalności gospodarczej.pdf854 kB
Pobierz plik (1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_P_4z.xlsx)1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_P_4z.xlsx230 kB
Pobierz plik (1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_P_4z_PDF.pdf)1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_P_4z_PDF.pdf674 kB
Pobierz plik (2-Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy_19_2_P_4z.pdf)2-Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy_19_2_P_4z.pdf545 kB
Pobierz plik (3-Biznesplan_19_2_P_4z.docx)3-Biznesplan_19_2_P_4z.docx124 kB
Pobierz plik (3-Biznesplan_19_2_P_4z_PDF.pdf)3-Biznesplan_19_2_P_4z_PDF.pdf509 kB
Pobierz plik (4-Biznesplan- tabele finansowe_19_2_P_4z.xlsx)4-Biznesplan- tabele finansowe_19_2_P_4z.xlsx27 kB
Pobierz plik (5-Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu_19_2_P_4z.pdf)5-Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu_19_2_P_4z.pdf726 kB
Pobierz plik (6-Projekt umowy_19.2_P_5z.docx)6-Projekt umowy_19.2_P_5z.docx102 kB
Pobierz plik (6-Załącznik nr 1 do umowy.docx)6-Załącznik nr 1 do umowy.docx119 kB
Pobierz plik (6-Załącznik nr 2 do umowy.xls)6-Załącznik nr 2 do umowy.xls41 kB
Pobierz plik (6-Załącznik nr 3 do umowy.xlsx)6-Załącznik nr 3 do umowy.xlsx118 kB
Pobierz plik (6-Załącznik nr 4 do umowy.docx)6-Załącznik nr 4 do umowy.docx25 kB
Pobierz plik (6-Załącznik nr 5 do umowy.docx)6-Załącznik nr 5 do umowy.docx28 kB
Pobierz plik (6-Załącznik nr 6 do umowy.docx)6-Załącznik nr 6 do umowy.docx24 kB
Pobierz plik (7-Aneks do umowy_19.2_Premie_COVID.pdf)7-Aneks do umowy_19.2_Premie_COVID.pdf280 kB
Pobierz plik (8-Wniosek o Płatność_19_2_P_4z.xlsx)8-Wniosek o Płatność_19_2_P_4z.xlsx123 kB
Pobierz plik (8-Wniosek o Płatność_19_2_P_4z_PDF.pdf)8-Wniosek o Płatność_19_2_P_4z_PDF.pdf475 kB
Pobierz plik (9-Załącznik_2 do Wniosku o Płatność_Wykaz Faktur.xlsx)9-Załącznik_2 do Wniosku o Płatność_Wykaz Faktur.xlsx39 kB
Pobierz plik (10-Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatniość_19_2_P_4z.pdf)10-Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatniość_19_2_P_4z.pdf1239 kB
Pobierz plik (11-Sprawozdanie_z realizacji_Biznesplanu.xlsx)11-Sprawozdanie_z realizacji_Biznesplanu.xlsx26 kB
Pobierz plik (12-Informacja_Pomocnicza_przy wypełnianiu Sprawozdania z BP.pdf)12-Informacja_Pomocnicza_przy wypełnianiu Sprawozdania z BP.pdf370 kB
Pobierz plik (13-Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji_.xlsx.xlsx)13-Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji_.xlsx.xlsx114 kB
Pobierz plik (14-Informacja_pomocnicza_przy_wypelnianiu_formularza_IPRB_IPRO.pdf)14-Informacja_pomocnicza_przy_wypelnianiu_formularza_IPRB_IPRO.pdf525 kB
Pobierz plik (15-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx)15-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx78 kB