"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki ponownej oceny operacji w ramach naboru nr 1/2019 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą_19.02.2020 r.

Odsłony: 285

W dniu 19.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD "LIWOCZ" dotyczące ponownej oceny wniosków w zakresie uwzględnionych protestów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, w ramach naboru nr 1/2019 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku ponownej oceny oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" do pobrania poniżej:

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 19.02.2020 r.

Odsłony: 284

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 19.02.2020 r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu ponownej oceny wniosków w zakresie uwzględnionych protestów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

W/w procedura dotyczy naboru nr 1/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 03.01.2020 r.

Odsłony: 384

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 03.01.2020 r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia weryfikacji wyników dokonanej przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” oceny operacji.

W/w procedura dotyczy naborów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Wyniki ponownej oceny operacji (autokontroli) w ramach naboru nr 1/2019 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w związku ze złożonymi protestami

Odsłony: 386

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami powtórnej weryfikacji i oceny wniosków (autokontroli) w ramach naboru nr 1/2019 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” trwającego od 07 do 21 października 2019 r., w związku ze złożonymi protestami przez Wnioskodawców.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" do pobrania poniżej: