"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2021

Odsłony: 627

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 21.01.2022 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2021 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Lista operacji zgodnych z LSR, wybranych do dofinansowania oraz protokół z oceny i wyboru operacji do pobrania poniżej: