"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki ponownej oceny operacji (autokontroli) w ramach naboru nr 1/2021 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Odsłony: 779

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny wniosków w wyniku autokontroli w ramach naboru nr 1/2021 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, trwającego od 07 do 22 grudnia 2021 r., w związku ze złożonymi protestami przez Wnioskodawców.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" do pobrania poniżej:

Kategoria: