"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

OGŁOSZENIE NR 2/2018 O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Odsłony: 731

Ogłoszenie nr 2/2018 w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy

na organizację szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem
lokalnego rynku pracy, w tym dla grup defaworyzowanych

Termin trwania naboru: od 14 maja 2018 r. - do 28 maja 2018 r. do godziny 16.00.

Pobierz:

Kategoria: