"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2023

Odsłony: 386

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 08.01.2024 r. dokonano oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2023 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą.

Lista operacji zgodnych z LSR, wybranych do dofinansowania oraz protokół z oceny i wyboru operacji do pobrania poniżej:

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ"

Odsłony: 405

Na podstawie § 12 pkt. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 08.01.2024 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
W/w procedura dotyczy naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłoszenie nr 1/2023 o u dzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023

Odsłony: 527

Ogłoszenie nr 1/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków: od 06.12.2023 r. do 19.12.2023 r.

Czytaj więcej...