"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

RODO:

Odsłony: 2875

Administratorem danych osobowych członków stowarzyszenia jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz w przypadku przyjęcia w poczet członków w celu realizacji praw i obowiązków członka stowarzyszenia.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”. Podanie danych jest wymagane do uzyskania statusu członka stowarzyszenia i realizacji jego praw i obowiązków. 

Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera b i c z dnia 27 kwietnia 2016 r.  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy.

Dane będą przetwarzane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa (w tym podatkowe i rachunkowe).

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Kategoria: