"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Publikacja Gmina Jodłowa

Odsłony: 3907

Gmina Jodłowa we wrześniu 2012r. zakończyła realizację rzeczową projektu polegającego na opracowaniu i wydaniu albumu o Gminie Jodłowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”.  

Album „Piękno Gminy Jodłowa” to zbiór wielu fotografii obrazujących walory przyrodnicze, faunę i florę naszej Gminy. Album przedstawia przepiękne zakątki naszej gminy w różnych porach roku. 
W ramach projektu zostało wykonanych około 7000 zdjęć z czego około 200 zostało zamieszczonych w albumie. Autorem zdjęć jest Dariusz Tyrpin.

Na podstawie wykonanych fotografii Pan Dariusz Tyrpin wykonał prezentację, do której obejrzenia serdecznie zachęcamy. Prezentacja znajduje się na stronie : http://vimeo.com/59841115.

Kategoria: