"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt "Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe"

Odsłony: 209

Projekt jest realizowany przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Staszica 7, 38-200 Jasło , w partnerstwie z "INNOVO" Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło.

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 28.02.2022 r.

W ramach projektu „Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” Uczestnik projektu skorzysta z Usług Rozwojowych tj. kursów/szkoleń zawodowych/studiów podyplomowych (z wyłączeniem kursów językowych i TIK).

Projekt skierowany jest do osób, które min.:

- mają ukończone 18 lat,

- mają miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie na terenie subregionu "SK" w powiatach: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski (woj. Podkarpackie), lub spoza subregionu „ SK”, o ile będą one realizowały wybraną do dofinansowania Usługę Rozwojową na terenie objętym projektem oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego,

- nie są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Kryteria premiujące będą przyznawane następującym grupom osób:

- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby niepełnosprawne

- osoby niepracujące(bierna zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne)

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu są dostępne na stronie: http://www.pakd.pl/tskw

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 20.05.2019 r.

Odsłony: 456

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 20.05.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny i wyboru operacji własnej LGD "LIWOCZ" oraz opiniowania zmian umowy.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Planowane dofinansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w 2019 roku.

Odsłony: 1069

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wysokości 80 tys. zł) oraz

przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na rozwój firmy (do 300 tys. zł.),

prosimy o kontakt z biurem LGD „LIWOCZ” pod nr tel. 13 44 103 38 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Możliwość ubiegania się o dofinansowania mają osoby zamieszkałe na obszarze LGD „LIWOCZ” oraz firmy prowadzące działalność na obszarze LGD „LIWOCZ” (gmina Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno).

Pieniądze

W dniach 28 lutego - 1 marca 2019 r. Biuro LGD „LIWOCZ” jest nieczynne

Odsłony: 1169

Informujemy, że w związku ze szkoleniem dla przedstawicieli LGD prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w dniach 28 lutego - 1 marca 2019 roku Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” w Brzyskach jest nieczynne.