"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Regulamin świadczonego doradztwa_obowiązujący od 01.09.2020 r.

Informujemy, że od dnia 01.09.2020 r. obowiązuje zaktualizowany REGULAMIN ŚWIADCZONEGO DORADZTWA PRZEZ BIURO LGD „LIWOCZ”
W ZAKRESIE WDRAŻANIA LSR W RAMACH PROW 2014-2020. Zaktualizowane zapisy są szczegolnie istotne w kontekście lokalnych kryteriów wyboru operacji dla osób/podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach ogłaszanych naborów wniosków przez LGD "LIWOCZ".

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem.