"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD LIWOCZ - 28.12.2015 r.

Odsłony: 2714


Brzyska, dnia 11.12.2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”

zaprasza

na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 28.12.2015 r. o godz. 1800 w Brzyskach.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.
 4. Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.
 1. Przedstawienie kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał dostępne będą na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ” od dnia 21 grudnia 2015 roku.

 

Projekty uchwał:

Uchwała nr 15

Uchwała nr 16

Kategoria: