"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 29.07.2020 r.

Odsłony: 553

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”
Zaprasza
na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,
które odbędzie się w dniu 29.07.2020 r. o godz. 16.00, na Sali Konferencyjnej
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:
1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
4) Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (LSR).
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022.
8) Sprawy różne.
9) Zakończenie obrad.

Projekt uchwały jest dostępny do pobrania poniżej oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała_nr_11_walne_2020.pdf)uchwała_nr_11_walne_2020.pdf325 kB
Kategoria: