"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Dodatkowe środki na rozwój lokalny obszaru LGD "LIWOCZ"

Odsłony: 347

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 14.10.2021 r. Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego, w wyniku którego zwiększeniu uległ budżet Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022, o kwotę 621 000,00 euro.
Dodatkowo pozyskane środki są przeznaczone na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, czyli premie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką lub rekreacją lub kulturą.

Na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku planowane są nabory wniosków w tym zakresie. 

Kategoria: