"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki rekrutacji do projektu "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą"

Odsłony: 1485

Z dniem 04.03.2019 r. LGD "LIWOCZ" zakończyła przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą".

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowe na poszczególne szkolenia, tj.:

- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny Księgowy

- Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do przewozu rzeczy