Zakończenie realizacji projektu pn. "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą"

Odsłony: 1028

W sierpniu bieżącego roku LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ” zakończyła realizację operacji własnej pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ramach projektu łącznie 10 osób - mieszkańców obszaru LGD „LIWOCZ”, nabyło nowe umiejętności i kwalifikacje w zawodach:
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny księgowy
- Kierowca samochodu ciężarowego (Prawo jazdy kat C, C+E z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną do przewozu rzeczy)

Uczestnicy szkoleń i kursów otrzymali również wsparcie dodatkowe w postaci:
- ubezpieczenia od NNW,
- zwrotu kosztów dojazdu,
- bufetu szkoleniowego

Udział w projekcie był bezpłatny.

Logo LGD PROW