"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt "Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich LGD