Projekty współpracy (19.3)

Projekt pn. Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego

Odsłony: 1346

Międzynarod.proj.współpracy

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” wspólnie z partnerami:

  • Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty”
  • Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja”
  • Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania
  • Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület (LGD z Węgier)

realizuje projekt pn. Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego (MPEiDL).