"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki opiniowania zmian do umowy z dn. 19.01.2021 r.

Odsłony: 1450

W dniu 19.01.2021 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" rozpatrzyła dwa wnioski o zaopiniowanie zmian do umowy. Zmiany te dotyczyły operacji wybrananych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016 oraz nr 2/2019 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą. W obu przypadkach Rada pozytywnie zaopiniowała proponowane przez beneficjentow zmiany.

 

Kategoria: