"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 04.04.2018 r.

Odsłony: 12121

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 04.04.2018 r. (środa) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru grantobiorców.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Bezpłatne kursy angielskiego

Odsłony: 15810

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. Beneficjent projektu „Praca bez barier -€“ Akademia umiejętności językowych”, realizowanego na podstawie umowy nr RPPK.09.03.00-18-0068/16-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytetu IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Poddziałania 9.3 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych”, zaprasza na bezpłatne szkolenie z języka angielskiego trwające 240 godzin na poziomie A1+A2 lub poziomie B1+B2 z materiałami dydaktycznymi: podręczniki i ćwiczenia oraz akredytowanym egzaminem.

Czytaj więcej...

15-16 września 2016 roku Biuro Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" będzie nieczynne

Odsłony: 15937

Informujemy, że w związku ze szkoleniami dla pracowników LGD
prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
w dniach 15-16 września 2016 roku
Biuro Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” w Brzyskach
będzie nieczynne.

Szkolenia dotyczą omówienia dokumentów związanych z wdrażaniem poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Odsłony: 16819

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ” zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem środków na

  • podjęcie działalności gospodarczej (premia 80 tys. zł.)

lub

  • rozwój działalności gospodarczej (maksymalnie 300 tys. zł.)

na SPOTKANIA INFORMACYJNE dotyczące naborów wniosków oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Czytaj więcej...

Planowane spotkania informacyjne dla zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych

Odsłony: 16606

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że końcem września/początkiem października bieżącego roku planowane są spotkania informacyjne dla zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na:

  • podjęcie działalności gospodarczej (premia w wysokości 80.000,00 zł.)
  • rozwijanie działalności gospodarczej (maksymalnie 300.000,00 zł.)
Czytaj więcej...