"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Archiwalne nabory wniosków

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 03.07.2019 r.

Odsłony: 5921

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 03.07.2019 r. (środa), o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru grantobiorców.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad - do pobrania. 

Kategoria: