"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Archiwalne nabory wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019

Odsłony: 1839

Ogłoszenie nr 1/2019

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Składanie wniosków w terminie: od 07.10.2019 r. do 21.10.2019 r. do godziny 16.00.

Kategoria: