"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wpływ Lokalnych Grup Działania na przedsiębiorczość i rozwój gmin, na których obszarach działają.

Odsłony: 1613

Według danych z sierpnia 2020 r., na obszarach wiejskich zostało utworzonych przez Przedsiębiorców 8 526 miejsc pracy – było to możliwe, dzięki otrzymanemu wsparciu od Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020.

Do sierpnia ubiegłego roku przy wsparciu Lokalnych Grup Działania powstało 4328 nowych firm.
Należy mieć na uwadze, że te liczby wciąż rosną, a lokalni przedsiębiorcy z obszarów wiejskich, dzięki wsparciu z LGD mają szansę na założenie własnej działalności gospodarczej, bądź rozwinięcie już działającej działalności, co bezpośrednio wpływa na rozwój gminy. 

 

 

 

Kategoria: