"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko "Specjalista ds. koordynacji projektów i promocji", siedem osób złożyło dokumenty aplikacyjne. Wszystkie osoby spełniły wymagania formalne i zostały zaproszone na test kwalifikacyjny. Do testu nie przystąpiły dwie osoby. Spośród osób które przystąpiły do testu trzy osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ"

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”
Zaprasza
na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
które odbędzie się w dniu 16.06.2016 r. o godz. 1600 Klecie 143 (Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Stawami” u Pani Lidii Żygłowicz).

Umowa podpisana

W dniu 23.05.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” podpisało umowę na wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022. Łączna kwota otrzymanej pomocy to 7 911 000 zł, w tym 6 300 000 zł jest przeznaczone na realizację operacji ujętych w LSR, z czego 3 150 000 zł na wsparcie związane z rozpoczęciem i rozwojem działalności gospodarczej.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.