"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

KONSULTACJE SPOŁECZNE AKTUALIZACJI LSR 2016-2022 (czerwiec 2018 r.)

Odsłony: 163

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania „LIWOCZ” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Brzyska, Skołyszyn oraz Brzostek, Jodłowa, Pilzno.

Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznikiem nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

Zaproponowane zmiany do LSR dotyczą m.in.:

- skorygowania i ujednoliceniu zapisów umożliwiających realizację operacji własnych w ramach wdrażania LSR, 

- skorygowania błędów i omyłek pisarskich.

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian zaznaczonych kolorem czerwonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 20.06.2018 r. do godziny 16.00.


  Projekt zmian do pobrania:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 21 czerwca 2018 r.

Odsłony: 28

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”

Zaprasza

na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,
które odbędzie się w dniu 21.06.2018 r. o godz. 1700 w Jodłowym Dworze, Jodłowa 28a.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
  4. Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
  5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (LSR).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022.
  8. Podsumowanie dziesięcioletniej działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
  9. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał w załączniku oraz dostepne w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 3/2018/G

Odsłony: 103

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 23.04.2018 r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania o powierzenie grantów w ramach naboru nr 3/2018/G w zakresie integracji społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi.

Na posiedzeniu zaopiniowano również zmiany do umowy Beneficjenta realizujacego operację wybraną do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016.
Protokół z posiedzenia oraz listy wniosków w załączeniu.

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 2/2018/G

Odsłony: 121

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 04.04.2018 r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G o powierzenie grantów na wsparcie inicjatyw służacych zachowaniu dziedzictwa lokalnego.
Protokół z posiedzenia oraz listy wniosków w załączeniu.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.