"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Ogłoszenie nr 3/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów

Odsłony: 19

Ogłoszenie nr 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naboru:

Integracja społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi,

odpowiadający § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i 1588) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Warsztat refleksyjny - zrealizowany

Odsłony: 38

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” dnia 20 lutego br. przeprowadziła Warsztat Refleksyjny  w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

IMG 6320 IMG 6327 IMG 6334 IMG 6335

Biuro LGD nieczynne w dniu 20 lutego 2018 r.

Odsłony: 92

W związku z warsztatem refleksyjnym organizowanym przez LGD „LIWOCZ”, uprzejmie informujemy, że w dniu 20.02.2018 r. w godzinach od 10.30 do 16.00 Biuro Stowarzyszenia w Brzyskach będzie nieczynne.

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym - 20 lutego 2018 r.

Odsłony: 60

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

ZAPRASZA

Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Członków Stowarzyszenia
oraz Beneficjentów LGD „LIWOCZ”

do udziału w warsztacie refleksyjnym,
który odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r., w godz. od 1100 do 1600

w Gospodarstwie AgroturystycznymNad stawami
Lidia i Robert Żygłowicz, Klecie 143.

Chęć udziału w warsztacie można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (13) 44 103 38. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Program warsztatu refleksyjnego:

  1. Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
  2. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD „LIWOCZ” wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
  3. Dyskusja z uczestnikami warsztatu na temat:

        realizacji finansowej i rzeczowej LSR,

        jakości wybieranych projektów,

        stosowanych kryteriów wyboru,

        adekwatności wybieranych projektów do celów LSR i potrzeb społeczności obszaru LGD,

        przyjętego systemu wskaźników w kontekście dostarczanych informacji,

        procedur naboru, wyboru i realizacji projektów,

        skuteczności działań biura LGD,

        ewentualnych zmian w działaniach LGD.

4. Podsumowanie spotkania

 

Jednocześnie informujemy, że dane niezbędne do przeprowadzenia warsztatu dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR, funkcjonowania LGD i biura, sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD, zastaną udostępnione na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania. Uczestników warsztatów prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.