"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

UWAGA! Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia zaktualizowaną  "Instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”. Link pod którym znajduje się zaktualizowana instrukcja: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html  

W instrukcji dokonano m.in. następujących zmian:

- usunięto zapis dotyczący możliwości zastosowania metody „zaprojektuj-wybuduj”;

- doprecyzowano zapis dotyczący wyliczenia momentu bazowego dla prowadzących działalność sezonową;

-  w części dotyczącej limitu pomocy doprecyzowano, że limity nie mają zastosowania w przypadku, gdy podmiotem jest jednostka sektora finansów publicznych albo LGD€“ (jednocześnie, zmieniono formatowanie wniosku w wersji edytowalnej w tym zakresie);

- w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, poza adresem głównego miejsca wykonywania działalności doprecyzowano możliwość wpisania adresu dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pod którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą.

Wybór oferty na przeprowadzenie doradztwa grupowego dla uczestników projektu "Kierunek na przedsiębiorczość"

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia doradztwa grupowego dla uczestników projektu "Kierunek na przedsiębiorczość" wpłynęły dwie oferty.

  1. HR Center Marta Majcher, adres Błażowa Górna 144, 36-030 Błażowa. Data wpływu 21.11.2016 r.

  2. Usługi Szkoleniowe Urszula Mita, adres: 39-127 Będziemyśl 175 A. Data wpływu 22.11.2016 r. godz. 7:45

Oferta złożona przez HR Center Marta Majcher nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym zostaje odrzucona.
Oferta złożona przez Usługi Szkoleniowe Urszula Mita spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wybrano następującą ofertę:

Usługi Szkoleniowe Urszula Mita, adres: 39-127 Będziemyśl 175 A.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia kryteria udziału w postępowaniu oraz uzyskała najwyższą ocenę punktową (80 pkt.).

SZKOLENIE DLA ORGANÓW LGD "LIWOCZ"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" organizuje w dniu 22 i 23 listopada 2016 r. szkolenie dla organów Stowarzyszenia LGD, zwłaszcza RADY.

Zakres tematyczny szkolenia to:

"ZASADY OCENY I WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA"

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie doradztwa grupowego przed założeniem działalności gospodarczej, w ramach projektu „Kierunek na przedsiębiorczość”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie doradztwa grupowego przed założeniem działalności gospodarczej,
w ramach projektu
Kierunek na przedsiębiorczość”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

Adres: 38-212 Brzyska 11A,

NIP: 6852263070,

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        

Adres strony internetowej na której dostępne jest zapytanie ofertowe: http://lgdliwocz.pl/

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.