"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Posiedzenie Rady LGD "LIWOCZ" - 28.08.2017 r.

Odsłony: 20

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 28.08.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury opiniowania zmiany umowy.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

WYNIKI OPINIOWANIA ZMIAN UMOWY I BIZNESPLANU

Odsłony: 53

W dniu 26.07.2017 r. w Brzyskach odbyło sie posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" mające na celu zaopiniowanie zmian, które Beneficjenci chcą wprowadzić do umów i biznespalnu w ramach realizowanych operacji, wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i nr 2/2016 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą.
Protokół z posiedzenia w załączeniu.

Posiedzenie Rady LGD "LIWOCZ" - 26.07.2017 r.

Odsłony: 97

Przewodniczący Rady zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 26.07.2017 r. (środa) o godzinie 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury opiniowania zmiany umowy przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Szkolenie dla Członków Rady LGD "LIWOCZ"

Odsłony: 179

W dniu 14 czerwca 2017 r. od godz. 13.00, przeprowadzone zostanie szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ", na temat zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania w zakresie grantów.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.