"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Odsłony: 11

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w na terenie woj. podkarpackiego dostępne są niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz tworzenie stanowisk pracy w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. W ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej koordynowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczek udziela Lubelska Fundacja Rozwoju.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020

Odsłony: 15

Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 21.09.2020 r. 
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”działająca na terenie gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno,
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy 
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 05.10.2020 r. do 19.10.2020 r. do godziny 16.00.

Dokumentacja naboru do pogrania:

Wsparcie finansowe dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Odsłony: 170

W związku z planowanym naborem wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (II półrocze 2020 r.), zapraszamy do zapoznania się
z poniższą informacją dotycząca warunków i zasad ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie firmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Regulamin świadczonego doradztwa_obowiązujący od 01.09.2020 r.

Odsłony: 77

Informujemy, że od dnia 01.09.2020 r. obowiązuje zaktualizowany REGULAMIN ŚWIADCZONEGO DORADZTWA PRZEZ BIURO LGD „LIWOCZ”
W ZAKRESIE WDRAŻANIA LSR W RAMACH PROW 2014-2020. Zaktualizowane zapisy są szczegolnie istotne w kontekście lokalnych kryteriów wyboru operacji dla osób/podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach ogłaszanych naborów wniosków przez LGD "LIWOCZ".

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.