"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Warunki i zasady ubiegania się o dofinansowanie w LGD LIWOCZ

Odsłony: 33

Zapraszamy do zapoznania się z najistotniejszymi warunkami oraz zasadami ubiegania się o dofinansowanie na operacje w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

Szczególowych informacji udziela biuro LGD "LIWOCZ" w ramach świadczonego bezpłatnego doradztwa. Zapraszamy !!!

Do pobrania:

Rekrutacja do projektu "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe-twoją szansą - II edycja

Odsłony: 62

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że z dniem 09.09.2019 r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe-twoją szansą – II edycja”.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe:

- Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną do przewozu rzeczy

- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny księgowy

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno.

Szczególnie preferowane są osoby spełniające kryteria grupy defaworyzowanej, tj.:

- bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,

- niepełnosprawne,

- w wieku 18-25 lat,

- w wieku 45+

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:

- zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

- wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze LGD „LIWOCZ” pod adresem 38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS Brzyska).

Uczestnicy szkoleń otrzymają również wsparcie dodatkowe w postaci:

- ubezpieczenia od NNW,

- zwrot kosztów dojazdu,

- bufet szkoleniowy.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy od 09.09.2019 r. do 23.09.2019 r. w godz. od 800 do 1500

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl (do pobrania poniżej) oraz w Biurze LGD.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (13) 44 103 38

Plakat bezpłatne szkolenia

Formularz zgłoszeniowy i regulamin do pobrania:

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.