"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zakończenie prac nad LSR na lata 2023-2029

Odsłony: 14

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" informuje, że zakończono pracę nad Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029 (LSR).

W dniu 5 czerwca 2023 r. na Walnym Zebraniu Członków LGD "LIWOCZ" przyjęto opracowany dokument strategii. Natomiast w dniu 7 czerwca br. złożono dokumentację o wybór LSR w Urzędzie Marszałkowskim.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za aktywny udział w konsultacyjnych przy opracowywaniu LSR.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 05.06.2023 r.

Odsłony: 41

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”

Zaprasza

na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się w dniu 05.06.2023 r. (poniedziałek) o godz. 1600

na Sali Konferencyjnej w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.
 4. Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023 – 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023 – 2029.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Projekty uchwały dostępny jest poniżej oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_nr_11_projekt.pdf)Uchwała_nr_11_projekt.pdf321 kB

Ankieta dla mieszkańców gmin Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn

Odsłony: 1134

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” rozpoczęła działania związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029. Umożliwi to pozyskanie środków finansowych na rozwój gmin Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ANKIETY, która pozwoli na określenie potencjału rozwojowego obszaru LGD, jak również na zdiagnozowanie rzeczywistych problemów i potrzeb naszej lokalnej społeczności. Państwa opinie i sugestie są niezbędne dla właściwej identyfikacji celów oraz do zaplanowania zadań i przedsięwzięć, które będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania.

Ankieta dostępna jest online (tutaj): ANKIETA

 

Ankietę można również pobrać poniżej w wersji PDF - wydrukować, wypełnić i odesłać lub dostarczyć do LGD "LIWOCZ" w dowolnej formie (e-mail, poczta tradycyjna lub osobiście do biura LGD).
Zapraszamy do wypełnienia ankiety !!!

Załączniki:
Pobierz plik (Ankieta_konsultacje społeczne.pdf)Ankieta_konsultacje społeczne.pdf1374 kB

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania LSR na lata 2023-2029

Odsłony: 738

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” rozpoczyna prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029, dla obszaru gmin: Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru, reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, OSP, klubów sportowych, członkinie KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych.

Terminy i miejsca spotkań:

 • 20 czerwca 2022 r., godz. 16:00 - Skołyszyn, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
 • 21 czerwca 2022 r., godz. 15:00 - Brzyska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sala Konferencyjna
 • 21 czerwca 2022 r., godz. 18:00 - Brzostek, Dom Kultury
 • 22 czerwca 2022 r., godz. 15:00 - Pilzno, Budynek Urzędu Miejskiego, Sala Hetman
 • 22 czerwca 2022 r., godz. 18:00 - Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa

Uzyskane podczas spotkań konsultacyjnych opinie, pomysły oraz uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb lokalnej społeczności oraz do zaplanowania przedsięwzięć, sformułowania wskaźników i kryteriów wyboru niezbędnych w procesie przygotowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego dla obszaru LGD „LIWOCZ”.

Czytaj więcej...