"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki ponownej oceny operacji w ramach naboru nr 1/2019 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą_19.02.2020 r.

Odsłony: 13

W dniu 19.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD "LIWOCZ" dotyczące ponownej oceny wniosków w zakresie uwzględnionych protestów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, w ramach naboru nr 1/2019 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku ponownej oceny oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" do pobrania poniżej:

Warsztat refleksyjny zrealizowany_19.02.2020 r.

Odsłony: 29

W dniu 19.02.2020 r. w naszej siedzibie w Brzyskach odbył się Warsztat Refleksyjny w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wspólnym zadaniem uczestników warsztatu było zastanowienie się i przeanalizowanie procesu wdrażania Lokalnej Strartegii Rozwoju LGD "LIWOCZ" i osiągniętych efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak by lepiej zrozumieć wypracowane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do założonych celów. 

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział oraz cenne uwagi, które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

zdj.warsztat IMG 6468

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 19.02.2020 r.

Odsłony: 50

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 19.02.2020 r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu ponownej oceny wniosków w zakresie uwzględnionych protestów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

W/w procedura dotyczy naboru nr 1/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

„PROWadzimy na starcie” - materiał filmowy o LGD województwa podkarpackiego

Odsłony: 529

Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" wzięła udział w nagraniach realizowanych przez TVP Rzeszów na potrzeby filmu promującego pt. „PROWadzimy na starcie”, przedstawiającego działalność i aktywność lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zapraszamy do obejrzenia materiału -PROWadzimy na starcie!: 20.12.2019, link: https://rzeszow.tvp.pl/45881551/20122019

LGD Prowadzimy na stracie

Wyniki ponownej oceny operacji (autokontroli) w ramach naboru nr 1/2019 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w związku ze złożonymi protestami

Odsłony: 151

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami powtórnej weryfikacji i oceny wniosków (autokontroli) w ramach naboru nr 1/2019 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” trwającego od 07 do 21 października 2019 r., w związku ze złożonymi protestami przez Wnioskodawców.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" do pobrania poniżej: