"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

OGŁOSZENIE NR 2/2018 O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Odsłony: 823

Ogłoszenie nr 2/2018 w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy

na organizację szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem
lokalnego rynku pracy, w tym dla grup defaworyzowanych

Termin trwania naboru: od 14 maja 2018 r. - do 28 maja 2018 r. do godziny 16.00.

Pobierz:

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 23.04.2018 r.

Odsłony: 4923

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 23.04.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru grantobiorców oraz opiniowania zmian umowy.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 04.04.2018 r.

Odsłony: 5093

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 04.04.2018 r. (środa) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru grantobiorców.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Ogłoszenie nr 3/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów

Odsłony: 1190

Ogłoszenie nr 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naboru:

Integracja społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi,

odpowiadający § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i 1588) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Warsztat refleksyjny - zrealizowany

Odsłony: 1733

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” dnia 20 lutego br. przeprowadziła Warsztat Refleksyjny  w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

IMG 6320 IMG 6327 IMG 6334 IMG 6335

Biuro LGD nieczynne w dniu 20 lutego 2018 r.

Odsłony: 5424

W związku z warsztatem refleksyjnym organizowanym przez LGD „LIWOCZ”, uprzejmie informujemy, że w dniu 20.02.2018 r. w godzinach od 10.30 do 16.00 Biuro Stowarzyszenia w Brzyskach będzie nieczynne.