"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Ogłoszenie nr 2/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów

Odsłony: 1157

Ogłoszenie nr 2/2018/G

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny naboru:
Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego,
odpowiadające § 2 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i 1588) zachowanie dziedzictwa lokalnego.

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 1/2018/G ORAZ OPINIOWANIE ZMIAN UMOWY

Odsłony: 1073

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 31.01.2018 r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2018/G o powierzenie grantów na organizacje festynów, pikników, zajęć kulturalnych i rekreacyjnych kultywujacych lokalną historię i tradycję.
Na posiedzeniu zaopiniowano również zmiany do umowy Beneficjenta realizujacego operację wybraną do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016.

Protokół z posiedzenia oraz listy wniosków w załączeniu.

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 31.01.2018 r.

Odsłony: 6247

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 31.01.2018 r. (środa) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru grantobiorców oraz opiniowania zmiany umowy.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym dotacji z funduszy europejskich

Odsłony: 5673

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym dotacji z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o dotacje i pożyczki na start firmy.

Spotkanie odbędzie się:

25 stycznia 2018 r., godz. 10:00 – Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, sala narad nr 102

Czytaj więcej...